Kamień murowy

Przysietnica

OPIS PROJEKTU

Zgodnie z zapotrzebowaniem naszego Klienta na budowę dostarczaliśmy następujące wyroby granitowe:
kostka granitowa 8/11 cm, szara surowo-łupana
stopnie schodowowe blokowe cięte, górna powierzchnia płomieniowana
kamień murowy 20x20x40cm szary, surowo-łupany- kamień murowy 20x20x40cm szary, surowo-łupany

Jedna z nielicznych przydomowych posesji z szarą kostką granitową bez zastosowania kontrastowej kostki kolorowej.

Mimo, iż zastosowana kostka nie jest kostką rzędową, kostka została ułożona rzędowo – na życzenie Klienta. Całość zafugowana jest bazaltem o frakcji 2/8mm.