Czarny [bazalt]

2-8 mm

Czarny grys bazaltowy we frakcji 2/8 mm stosowany jest jako fuga dla kostki granitowej.